Уважаеми участници, срокът за качване на докладите е удължен до 01 април 2024 година !

Педагогически колеж - Плевен организира Шеста научно-практическа конференция на тема: „АКТУАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА 21. ВЕК“.

Конференцията има за цел да се представят и обсъдят актуални проблемни въпроси на съвременното образование в следните тематични направления:

- Преподаване и учене във висшето образование през 21. век
- Преподаване и учене в предучилищното и училищното образование през 21. век
- Секция „Студентски и докторантски изследвания“