Регистрационна форма за използване на
ИНфаструктурна ТЕхнологична платформа за
Развитие, Изследвания, Обучение и Реализация - ИНТЕРИОР

  В дигиталната епоха електронната платформа е една от формите на технологично обучение, която се отъждествява с преподаване и учене по електронен път.
  След попълване на регистрационната форма и одобрение от страна на ръководството на Педагогически колеж - гр. Плевен регистрираните студенти ще получат достъп до Електронна платформа ИНТЕРИОР

Година на записване в Педагогически колеж:

Специалност

Име

Фамилия

e-mail

Парола

    

Всички заявки ще бъдат обработени до 2-3 дни. Не е необходимо да се регистрирате отново !
Всички студенти ще бъдат уведомени с e-mail кога могат да достъпят система ИНТЕРИОР